Sardalleida

Campanya per la prevenció i l'abordatge d'assetjament sexual

Campanya per la prevenció i l
Autoria imatge: Josep Blasi

Editat per la Confederació Sardanista de Catalunya

La Confederació Sardanista de Catalunya ha elaborat un protocol per la prevenció i l'abordatge d'assetjament sexual per raó de sexe o de qualsevol classe. Un protocol que ha estat enviat a les federacions perquè en facin difusió entre les seves entitats federades i  afavoreixin la seva adhesió.

La Federació Sardanista de les Comarques de Lleida ha enviat un correu electrònic a totes les entitats i agrupacions sardanistes de la demarcació encoratjant-les a què s'adhereixin al protocol i que activin tots els sistemes d'alarma per detectar possibles casos. Les entitats ha de tenir en compte que l'adhesió és un dels indicadors positius en el moment d'atorgar subvencions per part de les institucions oficials. La Junta de la Federació de les comarques de Lleida va aprovar adherir-se al protocol en la passada reunió i des de secretaria ja s'ha tramitat.

La finalitat és que les entitats que si adhereixin manifestin "el seu compromís a assolir espais i relacions de lleure i de treball segur, lliures de situacions d'assetjament i abús de qualsevol mena (sexe, edat, característiques físiques i/o psíquiques i qualsevol altre que pugui constituir motiu d'assetjament) basades en la llibertat i el respecte entre les persones. Així mateix, manifesten el compromís de tolerància zero davant l'assetjament i una desaprovació clara i rotunda de conductes i actituds ofensives, discriminatòries i/o abusives amb especial èmfasi si aquest assetjament es produeix cap a menors d'edat".

Els objectius principals d'aquest protocol són l'informar, formar i sensibilitzar en matèria d'assetjament tot el personal relacionat amb el món sardanista com són càrrecs, personal voluntari, treballador i altres membres, fent especial menció als menors d‘edat de tots els grups relacionats, incloses les entitats encarregades de l'organització, seguiment i control (vegeu llistat ANNEX 1) de qualsevol acte sardanista. Disposar  d'eines d'intervenció i acompanyament en aquestes delicades situacions i alhora dotar-les de celeritat. 

També vetllar perquè es respectin els drets, la integritat i dignitat entre altres en entorns  de lleure i laborals. El document també recull les mesures preventives necessàries per evitar aquestes situacions i garantir els drets al tracte just i a la confidencialitat.

Per denunciar qualsevol fet la Confederació posa a disposició de qualsevol persona el correu: assetjament@confsardansita.cat
0

DEIXA UN COMENTARI

DARRERES NOTÍCIES

AGENDA

ALTRES TITULARS

NOTÍCIES PER TEMÀTICA

AGENDA PER TEMÀTICA